BİZE NE OLUYOR?

"Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" diye başlıyor şair. Bizim de bu coğrafyada yaşayıp gördüklerimizden dolayı öğrendiğimiz tek şey var; "korku"! Korkularımız var, yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler bizi herşeyden

ACİL DEMOKRASİ!

Günümüz bilgi çağı olmasından dolayı, bilgi ile ilgili her şey elimizin altında ve özgürlüklerin sınırı gittikçe genişliyor. Bu da dünyanın hızla gelişmesini ve ülkelerin yakınlaşmasını, sınırlarının kalkmasını sağlıyor. Sınırların kalktığı ve özgürlüklerin yoğun yaşandığı dünyamızda, maalesef ülkemiz ve İslam dünyası olarak çok gerilerdeyiz. İngiltere’de 13.y.y.’da Magna Carta ile başlayan özgürlük ve bireysel yaşam hakkı bildirisiyle batıda çok şey değişti.

TÜRK SARAYLARI

İş hayatının değişen koşullarının bizi bir ayağımız yurtdışında yaşar hale getirdiği bu günlerde, ben de yaptığım seyahatlerde, gittiğim kentlerde Türk lokantası ararım, eğer Türk lokantası bulamazsam, hangi kentte olursam olayım, mutlaka

OSMANLI TİCARET ENTEGRASYONU...

Ben adına "Osmanlı Ticaret Entegrasyonu" diyeyim, siz Ortadoğu veya Avrasya Ticaret Entegrasyonu diyebilirsiniz, ya da başka bir isim. Önemli olan tarihten gelen bu büyük potansiyeli kullanabilmek

Yolculuğumuzun sonunda, Kuzey Afrika'nın toprak olarak en büyük,nüfus ve GSMH olarak 2. büyük ülkesi Cezayir'e ulaştığımızda, Akdeniz ikliminin burada bir başka güzel yaşandığını gördüm.

SİZİN DAVANIZ NEDİR?

Yazıma bir orman hikayesiyle başlamak istiyorum… "Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında ve ıssız çöllerinde her sabah bir aslan uyanır ve en hızlı zebradan veya ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa aç kalacağını bilir. Yine aynı sabah bir ceylan da uyanır ve aslandan daha hızlı koşmak zorunda olduğunun farkındadır. Yoksa ölecektir."